Newyddion Diweddaraf

‘Ash Dieback’ (Hymenoscyphus fraxineus)

Y Ffeithiau

  • Mae’r Onnen gyffredin (Fraxinus Excelsior) yn cyfri am 12% o goetir llydanddail ym Mhrydain Fawr.
  • Mae’r onnen yn darparu cynefin ar gyfer ystod eang o rywogaethau (955 o rywogaethau sy’n gysylltiedig â’r onnen)
  • Llywodraeth yn amcangyfri gost o £ 15 biliwn i ddelio â’r afiechyd

Sut i adnabod yr afiechyd

Sut i reoli yr afiechyd

Gobaith newydd i goed onnen

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial