DATGANIAD COVID-19.

Mae Gwasanaethau Coed Llambed wedi bod yn monitro datblygiadau yn ofalus ac yn parhau i wneud hynny o ran y pandemig COVID-19 (coronafeirws).

Yn yr amgylchiadau hyn iechyd a llesiant pobl yw ein prif flaenoriaeth, ac rydym yn cymryd camau i leihau’r risg i staff, cleientiaid, cwsmeriaid ac aelodau’r cyhoedd, gan barhau i ddarparu ein gwasanaeth cyhyd ag sy’n ymarferol bosibl. Byddwn yn cysylltu â chwsmeriaid ar y ffôn neu drwy e-bost cyn ymweld â safleoedd pan fo hynny’n bosibl – os ydych chi am i ni ohirio unrhyw ymweliadau sydd eisoes wedi’u cynllunio mae croeso i chi gysylltu â ni.

Byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa a byddwn yn cyhoeddi’r wybodaeth ddiweddaraf fel y bo’n briodol. Mae’r sefyllfa’n newid yn gyflym, felly cadwch lygad am y wybodaeth ddiweddaraf ar ein gwefan a’r sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Wedi’i sefydlu yn 1993, rydym yn fusnes teuluol sy’n cynning ystod eang o wasanaethau coedyddiaeth.

Rydym yn cyflogi tim proffesiynnol a phrofiadol sy’n gweithredu bob math o brosiectau i drawsdoriad eang o gleientiau llywedraethol, corfforaethol a preswyl, ledled Canolbarth, Gorllewin a De Cymru.

Contact

Contact Us

Please enter the security code:
security code
Send / Anfon
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial