• Tocio coed
 • Gwaredu bonion a choed
 • Cwympo coed
 • Malu coed yn ddarnau mân
 • Lleihau’r copa, teneuo’r copa, codi’r copa
 • Cynllunio rhaglen rheoli coedydd
 • Trimio Clawydd
 • Plygu clawdd
 • Plannu
 • Clirio tyfiant o dan wifrau trydan
 • Cael gwared ar ganghennau marw
 • Dymchwel coed fesul darn, gan ddefnyddio offer gostwng arbenigol

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial