CROESO i wefan Gwasanaethau Coed Llanbed, busnes deuluol a sefydlwyd dros 15 mlynedd yn ôl. Ry’n ni wedi ein lleoli yn Llanbed ac yn arbenigo ar drin, trimio a chwympo coed ayyb. i unigolion, busnesau a ffermydd ar draws canolbarth a gorllewin Cymru.

Mae GWASANAETHAU COED LLANBED yn gwmni sydd wedi magu enw da am ddarparu Gwasanaethau Coedyddiaeth proffesiynol sy’n cynnwys tocio coed a malu bonion. Ry’n ni’n cyflogi tîm o weithwyr proffesiynol fydd yn cynllunio’n fanwl cyn gweithredu prosiectau a hynny i drawsdoriad eang o glientau preswyl, cwmnïau a llywodraeth leol.

Ers 1993, y mae Gwasanaethau Coed Llambed wedi adeiladu enw dda trwy canolbwyntio y pwysigrwydd o creu cysylltiadau cryf efo’r cwsmer, datblygu dulliau ddiogel a dda, a dosbarthu wasanaethau arbenigrwydd. Y mae hwn sy’n ein gwahanu o’r cystadleuwyr eraill.

Mae gan y cwmni 20 o peirianwyr profiadol gyda blynyddoedd o profiad.

Get in Touch

Contact Us

Please enter the security code:
security code
Send / Anfon